Gerechtshof Den Haag 26 juli 2019 (zwarte lijst rechters), ECLI:NL:GHDHA:2019:1994

Gerechtshof Den Haag 26 juli 2019 (zwarte lijst rechters), ECLI:NL:GHDHA:2019:1994

Stichting SIN-NL houdt een zwarte lijst bij van rechters. Rechter tegen wie wrakingsverzoek gedaan is komt voor op die lijst.

De enkele omstandigheid dat een rechter op een zwarte lijst staat is onvoldoende om aan te nemen dat deze rechter niet meer onpartijdig kan oordelen over een kwestie waarin deze lijst van belang is. Bijzondere omstandigheden kunnen wel een zwaarwegende aanwijzing opleveren voor vrees dat een

Raadsheer jegens een partij, of de door haar verdedigde standpunten, een vooringenomenheid koestert objectief  gerechtvaardigd is. Die bijzondere omstandigheden worden in casu gevonden in:

Het gaat niet om de mogelijk subjectieve onpartijdigheid, maar om de objectief gerechtvaardigde vrees voor partijdigheid. Wrakingsverzoek toegewezen.

Categorieën: Burgerlijk procesrecht, Zwarte lijsten

Tags: , , ,