Gerechtshof Den Haag 26 november 2013 (Merkinbreuk via internet locatiebepalend), ECLI:NL:GHDHA:2013:4466Gerechtshof Den Haag 26 november 2013 (Merkinbreuk via internet locatiebepalend), ECLI:NL:GHDAHA:2013:4466

Voor zover relevant voor internetrecht: wanneer een inbreuk via een website wordt aangevoerd op aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten die worden gewaarborgd door de lidstaat van de aangezochte rechter, dan is deze ook bevoegd kennis te nemen van een door de auteur van een werk ingeleide verbodsvordering tegen een in een andere lidstaat gevestigde verweerder indien die website ook toegankelijk is in het rechtsgebied van de aangezochte rechter (in het licht van art. 5 sub 3 EEX-Verordening).


Categorie├źn: Bevoegdheid/rechtsmacht (Nederlandse) rechter, Internationaal privaatrecht, Merkenrecht, nocategory

Tags: , , , ,