Gerechtshof Den Haag 27 oktober 2016 (webcamgluurder +), ECLI:NL:GHDHA:2016:3213

Gerechtshof Den Haag 27 oktober 2016 (webcamgluurder +), ECLI:NL:GHDHA:2016:3213

De verdachte heeft zich gedurende een periode van bijna 2 jaar op grote schaal bezig gehouden met verschillende vormen van criminaliteit waarin zijn computergebruik een hoofdrol speelde. Verdachte handelde daarbij alleen. Hij verspreidde via een door hem vervaardigde nepwebsite malware waarmee hij ongemerkt de besturing van computers van anderen kon overnemen en gegevens die op die computers stonden kon downloaden, veranderen of wissen, hetgeen hij ook heeft gedaan. Voorts zorgde de door hem verspreide malware ervoor dat bij het opstarten van die computer de webcam automatisch aanging en beelden verzond naar de computer van de verdachte. Op deze manier heeft de verdachte honderden mensen bespied en een enorme hoeveelheid computerdata binnengehaald. De beelden die de verdachte daarmee verzamelde heeft hij (deels gecategoriseerd) opgeslagen.

Tussen de door opgeslagen bestanden heeft de politie kinderpornografisch materiaal aangetroffen, onder meer bestaande uit een veelheid aan filmpjes en foto’s van tienermeisjes, die zich in de beslotenheid van hun eigen kamer/woning onbespied waanden. Veelal waren zij geheel of gedeeltelijk naakt en verrichtten zij seksuele handelingen. Het behoeft geen uitleg dat dit een enorme inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betreffende meisjes oplevert, en dat dit heeft geleid tot (sterke) gevoelens van onveiligheid, wantrouwen, angst en onzekerheid. Naast deze door de verdachte gemaakte beelden is er ook een andere hoeveelheid kinderpornografisch materiaal aangetroffen.

Het bleef hier echter niet bij. De verdachte heeft misbruik gemaakt van afgevangen wachtwoorden van verschillende social media-accounts en heeft hij daarmee valse berichten verstuurd en op internet geplaatst. Om verwijdering van die berichten te bemoeilijken heeft hij de wachtwoorden van accounts vervolgens veranderd.

Ook heeft de verdachte op internet bekend gemaakt dat het VWO-eindexamen Frans 2013 al in omloop was voordat het zou worden afgenomen. Hierbij heeft de verdachte een methode gekozen waarbij hij een gehackte computer van een ander heeft gebruikt, zodat de sporen niet direct naar hem zouden leiden. Dit heeft er voor gezorgd dat die ander ten onrechte een nacht in de cel heeft doorgebracht en nog maanden als verdachte is aangemerkt.

Verder heeft de verdachte foto’s van één van zijn slachtoffers op een blog geplaatst en via e-mail naar bekenden van haar gestuurd, met daarbij zeer kwetsende teksten.

Ten slotte heeft de verdachte veel schade berokkend aan één meisje in het bijzonder, door een filmpje dat zij zelf had gemaakt en waarop zij masturberend te zien was en dat zij meende van haar computer te hebben verwijderd, op haar Facebookpagina te plaatsen. Hierdoor heeft de verdachte een zeer ernstige inbreuk gemaakt op haar persoonlijke levenssfeer en haar veel leed aangedaan, uitgerekend in een kring van door het slachtoffer geselecteerde bekenden, zoals ook blijkt uit de in het dossier aanwezige slachtofferverklaring.

Volgt veroordeling tot 497 dagen gevangenisstraf en 240 uren taakstraf.

Categorieën: Computercriminaliteit, Filmpjes op internet, Foto's, Identiteitsfraude, Kinderporno, Sociale netwerksites, Webcam, Zedendelicten

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,