Gerechtshof Den Haag 28 januari 2014 (blokkade TPB niet effectief), ECLI:NL:GHDHA:2014:88Gerechtshof Den Haag 28 januari 2014 (blokkade TPB niet effectief), ECLI:NL:GHDHA:2014:88

Er kan in dit geding niet vanuit worden gegaan dat de op vordering van Brein door de rechtbank bevolen blokkade A/A1 effectief is geweest ten aanzien van de abonnees van Ziggo. Door de gevorderde blokkade wordt de vrijheid van ondernemerschap van Ziggo – de vrijheid om naar eigen inzicht te handelen – aangetast, waaraan niet afdoet dat de gevorderde blokkade Ziggo vrijwel niets kost, zeer eenvoudig is en voor hen geen rompslomp oplevert en dat Ziggo verder op grote schaal hun abonnees blokkeren en afsluiten. Die blokkade vormt immers, ook wanneer daaraan voor Ziggo c.s. niet of nauwelijks kosten en moeite zijn verbonden, een inbreuk op hun vrijheid om naar eigen inzicht te handelen. Aangezien de gevorderde blokkade als niet-effectief moet worden beschouwd, en derhalve – in aanmerking ook nemend dat Ziggo zelf geen inbreuk maakt– niet bijdraagt aan het daarmee beoogde doel, de ook in het Handvest vastgelegde bescherming van intellectuele eigendom, brengt het evenredigheidsbeginsel met zich dat daardoor de aantasting van de door het Handvest eveneens gewaarborgde vrijheid van ondernemerschap van Ziggo niet is gerechtvaardigd.


Categorieën: Auteursrecht, nocategory, Positie tussenpersonen

Tags: , , , , , , , ,