Gerechtshof Den Haag 31 juli 2018 (Street One), ECLI:NL:GHDHA:2018:1831

Gerechtshof Den Haag 31 juli 2018 (Street One), ECLI:NL:GHDHA:2018:1831

Geschil tussen voormalig franchisenemer (appellant) en Street One over domeinnaam streetone.nl.

Het domeinnaamhouderschap houdt niet een absoluut recht in, waarvan men eigenaar, bezitter of houder in zakenrechtelijke zin kan zijn. Appellant had de domeinnaam overgedragen aan een Webapply, omdat hij daarmee mogelijk verlies van zijn registratie als houder van de domeinnaam als gevolg van aanspraken van of verhaal door derden wilde voorkomen. Daarmee heeft hij er bewust voor gekozen dat Webapply ten opzichte van derden als rechthebbende gold. Webapply was dus “(beschikkings)”bevoegd de domeinnaamregistratie over te dragen aan een ander.

De vordering tot overdracht kan evenmin worden toegewezen op grond van de stelling van appellant dat hij jegens de merkhouder Street One het recht had of zou hebben gehad de domeinnaam te gebruiken. Een zodanig gebruiksrecht brengt immers niet mee dat er ook een ieder uitsluitend recht bestaat op (registratie als houder van) die domeinnaam.

Categorieën: Domeinnamenrecht, Goederenrecht, Merkenrecht

Tags: , , ,