Gerechtshof Den Haag 4 april 2018 (Messengercachemap), ECLI:NL:GHDHA:2018:733

Gerechtshof Den Haag 4 april 2018 (Messengercachemap), ECLI:NL:GHDHA:2018:733

Voorts blijkt dat de inhoud van de bestandsmap Appdata en alle onderliggende mappen op de laptop, waaronder de map MessengerCache waarin bovengenoemde afbeelding is aangetroffen, normaliter door het besturingssysteem voor alle gebruikers wordt verborgen. Om de inhoud van de bestandsmap Appdata en alle onderliggende mappen zichtbaar te krijgen, dient de gebruiker deze standaardinstelling zelf – bewust – te veranderen, hetgeen ook is gebeurd. Het voorgaande impliceert dat de aan de orde zijnde afbeelding en alle andere cachebestanden van Windows Live Messenger als gevolg van een bewuste handeling van de gebruiker van de laptop voor deze zichtbaar en te openen waren.

Daarnaast stelt het hof op basis van de inhoud van het dossier vast dat er op de laptop van verdachte sporen zijn aangetroffen die erop wijzen dat er op meerdere momenten met behulp van dezelfde laptop langdurig en actief op internet is gezocht naar kinderpornografisch materiaal. In de periode van 17  maart 2012 tot en met 23 april 2012 is met het programma Frostwire (‘peer-2-peersoftware’ om bestanden via het bittorrent netwerk te downloaden) met regelmaat materiaal met gezien de bestandsnamen naar alle waarschijnlijkheid kinderpornografische inhoud gedownload. In totaal gaat het om 44 torrents bestaande uit 176 bestanden. In sommige gevallen gaat het daarbij om downloadtijden van een uur en meer.

In het kader van de straftoemeting houdt het hof echter tevens rekening met de uit het dossier blijkende hoeveelheid afbeeldingen van kinderpornografische aard die op de laptop (in de Messengercachemap) zijn aangetroffen. Het hof overweegt in dit verband dat het hof uit het onderzoek afleidt dat deze afbeeldingen, in nagenoeg dezelfde periode en op dezelfde wijze (via Windows Live Messenger) als de bewezenverklaarde afbeelding in het bezit van verdachte zijn gekomen. Deze omstandigheid maakt dat aan het delict een grootschaliger karakter moet worden toegekend dan het loutere bezit van 1 afbeelding.

Volgt veroordeling tot 81 dagen gevangenisstraf waarvan 80 dagen voorwaardelijk.

Categorieën: Kinderporno

Tags: , , , , , , ,