Gerechtshof Den Haag 5 augustus 2014 (Telecomdiensten in klasse 38), ECLI:NL:GHDHA:2014:2598Gerechtshof Den Haag 5 augustus 2014 (Telecomdiensten in klasse 38), ECLI:NL:GHDHA:2014:2598


Voor zover voor internetrecht van belang: Het hof merkt op dat onder telecommunicatie (depot van een merk voor waren en diensten in klasse 38) dient te worden verstaan het overbrengen van informatie van de ene plek naar een andere (met name over grotere afstanden) zonder dat iets of iemand zich fysiek daar naar toe verplaatst, bijvoorbeeld via telefoon, of internet. Een aanbieder van telecommunicatiediensten biedt diensten, faciliteiten en/of apparatuur aan waardoor gebruik kan worden gemaakt van (elektronische) communicatie netwerken; het gaat daarbij bijvoorbeeld om providers; het is niet zo dat ieder die informatie verschaft via internet (van de slager tot alle grote bedrijven en de overheid) telecommunicatiediensten aanbiedt. Zij gebruiken telecommunicatie slechts als vehikel om hun informatie over te brengen, maar bieden zelf dit vehikel niet aan.


Categorie├źn: Internettoegangsdiensten, Merkenrecht, nocategory, Positie tussenpersonen