Gerechtshof Den Haag 7 juli 2016 (opruiende filmpjes), ECLI:NL:GHDHA:2016:1979

Gerechtshof Den Haag 7 juli 2016 (opruiende filmpjes), ECLI:NL:GHDHA:2016:1979

Opruiing is niet het dwingen van iemand tot een feit, maar het opwekken van de gedachte aan enige feit, het trachten de mening te vestigen dat dit feit noodzakelijk of wenselijk is en het verlangen op te wekken om dat feit te bewerkstelligen. Het gaat dus om een zodanige voorstelling van de wenselijkheid of noodzakelijkheid dat deze geschikt is om de overtuiging daarvan bij anderen op te wekken. De opruiing kan de vorm van een verzoek of een aansporing aannemen of in een imperatieve vorm worden gegoten. Opruiing geschiedt in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding. Van opruiing in het openbaar is sprake wanneer de opruiing plaatsvindt onder zodanige omstandigheden en op zodanige wijze dat zij tot het publiek is gericht en door het publiek kan worden geconsumeerd. Het internet kan worden aangemerkt als een openbare plaats, mits het publiek toegang heeft tot de internetpagina waar de teksten zijn weergegeven.

De opruiing is reeds voltooid als de uiting door de opruier is gedaan. Het is niet vereist dat de opruiing enig resultaat heeft, bijvoorbeeld dat het publiek kennis heeft genomen van het opruiend geschrift. Ook is niet van belang dat het feit waartoe wordt opgeruid volgt of dat vast komt te staan dat redelijkerwijs waarschijnlijk is dat het strafbaar feit of het gewelddadig optreden als in de bepaling bedoeld zal plaatsvinden.

De verdachte heeft via haar Twitteraccount 29 filmpjes geplaatst door in een twitterbericht een link of hyperlink aan te brengen naar een videobestand op de website YouTube. Een aantal van deze berichten betroffen zogeheten getweet. Door op de gedeelde link te klikken kunnen de volgers of bezoekers van het twitteraccount van verdachte de filmpjes bekijken.

Het hof is van oordeel dat een van deze videoboodschappen onverholen aanzet om deel te nemen aan de gewapende strijd waarbij het martelaarschap in het vooruitzicht wordt gesteld. Het hof is verder met het openbaar ministerie van oordeel dat dit bestand opruiend van aard is.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verspreiden van bestanden waarin tot een terroristisch misdrijf wordt opgeruid.

Vast is komen te staan dat de verdachte in de ten laste gelegde periode via sociale media bestanden heeft verspreid die ontegenzeggelijk een opruiend karakter hebben.

Door de bewezenverklaarde opruiing heeft de verdachte aangezet tot het begaan van strafbare feiten.

Volgt veroordeling tot 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.

Categorie├źn: Filmpjes op internet, Twitter, Uitingsdelicten

Tags: , , , ,