Gerechtshof Den Haag 8 december 2015 (RheoFalt), ECLI:NL:GHDHA:2015:3339

Gerechtshof Den Haag 8 december 2015 (RheoFalt), ECLI:NL:GHDHA:2015:3339

Is verbod op inbreuk op octrooi overtreden door voortzetting van het aanbieden van het product op een website?

Het betoog van Ventraco dat met de bedoelde Engelstalige internetpagina geen inbreuk op het Nederlandse octrooi kan zijn gemaakt omdat de pagina niet op Nederland was gericht, heeft de voorzieningenrechter naar voorlopig oordeel terecht verworpen. De omstandigheden dat de pagina werd gepubliceerd onder het toplevel domain .nl en dat op de website slechts een adres en telefoonnummer van Ventraco in Nederland worden vermeld, duiden erop dat de internetpagina mede op het Nederlandse publiek was gericht. Daar komt bij dat gesteld noch gebleken is dat Ventraco technische maatregelen had genomen om Nederlandse internetgebruikers de toegang tot de pagina te beletten of dat uit de inhoud van betreffende pagina of andere delen van de website zou blijken dat Ventraco het aangeboden product niet meer in Nederland zou leveren.

Het feit dat de pagina in het Engels is gesteld, sluit niet uit dat de pagina mede op Nederland is gericht omdat, zoals VWS als zodanig onbestreden heeft aangevoerd, het Nederlandse publiek het Engels voldoende machtig is om de inhoud van de pagina te begrijpen. Ook uit de – overigens betwiste – stelling dat op de Engelstalige pagina’s van de website van Ventraco alleen referenties van buitenlandse afnemers staan, kan, anders dan Ventraco meent, niet worden afgeleid dat die pagina’s uitsluitend op het buitenland zijn gericht. Ten slotte brengt het feit dat de website van Ventraco ook Nederlandstalige pagina’s bevat, naar voorlopig oordeel niet mee dat de Engelstalige pagina’s niet op Nederland zijn gericht. Integendeel, VWS heeft terecht aangevoerd dat het feit dat de website ten dele in de Nederlandse taal is opgesteld onderstreept dat de pagina als onderdeel van die website mede op Nederland zal zijn gericht.

Categorieën: Executiegeschillen, Gerichtheid van een website

Tags: , ,