Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 december 2013 (oproep voor zitting), ECLI:NL:GHSHE:2013:6908Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 december 2013 (oproep voor zitting), ECLI:NL:GHSHE:2013:6908

Voor zover voor internetrecht van belang: Belanghebbende stelt dat de oproeping niet juist heeft plaatsgevonden, onder meer omdat hij een emailadres heeft doorgegeven aan de griffie van de rechtbank. Het Hof is van oordeel dat – mede gelet op artikel 8:37 van de Algemene wet bestuursrecht – de Rechtbank niet verplicht is de uitnogiging om op een zitting te verschijnen per email te verzenden.


Categorieën: Belastingrecht, E-mail, nocategory

Tags: , ,