Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 maart 2015 (massage), ECLI:NL:GHSHE:2015:861

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 maart 2015 (massage), ECLI:NL:GHSHE:2015:861

Het hof heeft zelf een uitdraai gemaakt van de huidige stand van zaken op de domeinpagina met de gewraakte domeinnaam en dit aan partijen voorgehouden ter zitting, zodat het onderdeel vormt van de tijdens de mondelinge behandeling behandelde feiten. De huidige domeinpagina is nog in gebruik bij geïntimeerde, maar daarop is thans in grote letters leesbaar het logo van diens eenmanszaak (met het kleurenplaatje van een olijf met een daaruit bijna loskomende druppel (olijf)olie ), terwijl daaronder staat vermeld: regio 1, Schoonheidsspecialiste en Massage in regio 2 en regio 1. Daarnaast vermeldt de website ‘U komt op deze pagina terecht, omdat u in Google zocht met de zoekwoorden [handelsnaam]. Deze pagina is geoptimaliseerd op de zoekwoordencombinatie [handelsnaam].

Aangezien het hof de vraag naar het door appellante gewraakte handelsnaamgebruik van “[handelsnaam]” door geïntimeerde 1 ex nunc dient te toetsen, derhalve naar de huidige stand van zaken, is het hof van oordeel dat de tekst op de website behorend bij de gewraakte domeinnaam  voldoende duidelijk maakt dat hier sprake is van diensten (schoonheidsspecialiste en masseuse) aangeboden door geïntimeerde, en niet door enige andere dienstverlener. Van onoorbaar handelsnaamgebruik door geïntimeerde van de aanduiding “[handelsnaam]” is naar het oordeel van het hof thans geen sprake. De website maakt voldoende duidelijk dat het op de website gaat om de mogelijkheid massage te krijgen in de regio 1, hetgeen als omschrijving van aan te bieden diensten is toegestaan. Er wordt op geen enkele wijze gesuggereerd dat er een verbondenheid zou zijn met het bedrijf van appellante. Het is aanstonds duidelijk dat de website het bedrijf van geïntimeerde betreft, zodat van verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5 Hnw geen sprake is.
Door appellante is zelf gesteld dat het gebruik van een beschrijvende handelsnaam als zoekterm op internet (Google) door de gerechtigde op een dergelijke handelsnaam niet kan worden tegengegaan, en dat het haar daar ook niet om te doen is. Het hof deelt deze benadering dat met de keuze voor en het gebruik van een beschrijvende handelsnaam de taal in beginsel niet gemonopoliseerd kan worden, zodat ook de toelichting niet tot het oordeel kan leiden dat sprake is van ontoelaatbaar handelsnaamgebruik door geïntimeerde.

Categorieën: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht

Tags: , , , ,