Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 13 december 2017 (poging tot grooming), ECLI:NL:GHSHE:2017:5513

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 13 december 2017 (poging tot grooming), ECLI:NL:GHSHE:2017:5513

De parlementaire geschiedenis sluit een strafbare poging tot grooming niet uit. Wet en het Verdrag van Lanzarote doen dat naar het oordeel van het hof evenmin. Grooming is  weliswaar door de wetgever aangemerkt als ‘in feite’ een voorbereidingshandeling, maar artikel 248e Sr is niet als specifiek voorbereidingsdelict aangemerkt. In het Wetboek van Strafrecht wordt een (strafbare) poging tot grooming niet uitgesloten. Volgens artikel 24 van het Verdrag van Lanzarote dient de poging tot het plegen van de in het Verdrag strafbaar gestelde feiten strafbaar te worden gesteld. De wetgever heeft geen gebruik gemaakt van de ter zake geboden opt out regeling.

Het hof komt aldus tot het oordeel dat poging tot grooming strafbaar is.

Verdachte, leraar op een school, heeft geprobeerd een 15-jarige leerlinge van zijn school te verleiden seks met hem te hebben en heeft geprobeerd, onder andere via het sturen van sms-berichten, om haar daartoe te bewegen.

Met zijn handelen heeft verdachte inbreuk gemaakt op de psychische integriteit van de leerlinge. De leerlinge kampte destijds al met psychische problemen en vond daarvoor een luisterend oor bij verdachte. Hij heeft de steun die hij haar bood gecorrumpeerd door haar lastig te vallen met zijn eigen seksuele verlangens. Hij heeft zich te weinig rekenschap gegeven van zijn positie als leraar en van de kwetsbaarheid van zijn leerlinge. Aldus heeft hij de vertrouwensrelatie tussen leraar en leerling ernstig beschaamd.

Volgt veroordeling tot 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 100 uren taakstraf.

Categorieën: Grooming

Tags: , , , ,