Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 13 december 2017 (telefoonnummer bij grooming), ECLI:NL:GHSHE:2017:5514

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 13 december 2017 (telefoonnummer bij grooming), ECLI:NL:GHSHE:2017:5514

Hof acht grooming bewezen. Immers:

Gelet op voormelde feiten en/of omstandigheden is het hof van oordeel dat aan bovengenoemd vereiste van “een voorstel voor een ontmoeting en het verrichten van een handeling gericht op het realiseren van die ontmoeting” is voldaan, nu verdachte een concrete plaats en tijdstippen voor het hebben van deze ontmoeting met slachtoffer heeft voorgesteld en voorts het verwezenlijken van deze afspraak heeft getracht af te dwingen door druk op slachtoffer uit te oefenen. Het doel van verdachte daarbij was, zoals blijkt uit de inhoud van de WhatsApp-gesprekken, het plegen van ontuchtige handelingen (gemeenschap) met slachtoffer .

Het enkele feit dat het tijdstip van de ontmoeting nog globaal was (vrijdag of zaterdag aanstaande) doet aan het vorenstaande niet af. Daarbij acht het hof nog van belang dat verdachte en slachtoffer elkaars telefoonnummer hadden, zodat op elk gewenst moment het tijdstip bekend kon worden gemaakt.

Volgt veroordeling tot 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 100 uren taakstraf.

Categorieën: Chat, Grooming

Tags: , , , , ,