Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 16 april 2015 (poker via internet), ECLI:NL: GHSHE:2015:1381

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 16 april 2015 (poker via internet), ECLI:NL: GHSHE:2015:1381

Belanghebbende bestrijdt in hoger beroep uitsluitend het oordeel van de Rechtbank, dat het internetpokerspel een kansspel is.

Opmerking verdient, dat de Hoge Raad de door de Rechtbank gememoreerde uitspraak van Hof Amsterdam heeft bevestigd (Hoge Raad, 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1625). Dat geval betrof ‘live’ pokertoernooien, terwijl het hier gaat om pokerspelen via het internet. Het Hof acht dat onderscheid niet relevant. Hooguit moet men constateren, dat poker via het internet een (nog) sterker element van kans in zich draagt dan live poker. Het internet vermindert de eventuele behendigheidselementen van het spel: er is geen mogelijkheid om de al dan niet verbale uitingen van de medespelers te bestuderen en te interpreteren; de mogelijkheden van een goede ‘poker face’ gaan verloren; de speler ziet alleen de door de computer gepresenteerde keuzes die de andere spelers – gebruik makend van een alias (of ‘nickname’) – maken. Het onderhavige internetpoker vormt daarom, naar het oordeel van het Hof, net zoals live poker, een kansspel (zie ook, over internetpoker, Hoge Raad 27 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:471).

Categorieën: Belastingrecht, Gokken op internet

Tags: , ,