Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 17 oktober 2017 (dochter van een goede bekende), ECLI:NL:GHSHE:2017:4433

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 17 oktober 2017 (dochter van een goede bekende), ECLI:NL:GHSHE:2017:4433

Bij de bepaling van de op te leggen straf heeft het hof gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan zeer ernstig seksueel misbruik van de destijds 10-jarig slachtoffer , de dochter van een goede bekende van hem. Verder heeft de verdachte kinderpornografische afbeeldingen van het meisje gemaakt en heeft hij diverse kinderporno in bezit gehad en verspreid. Daarnaast heeft de verdachte misbruik van hetzelfde meisje door derden bevorderd en in één geval ook daadwerkelijk teweeggebracht.

In het procesdossier zijn verder aanwijzingen voorhanden dat verdachte beschikte over honderden kinderpornografische afbeeldingen en tientallen kinderpornografische videobestanden, die voor hem toegankelijk waren. Hij heeft zich voorts schuldig gemaakt aan het vervaardigen van kinderporno (met betrekking tot de door hem misbruikte slachtoffer ) en het verspreiden van kinderporno. Deze feiten zijn alle buitengewoon laakbaar, vooral omdat bij de vervaardiging ervan kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Verdachte moet mede verantwoordelijk worden gehouden voor dit seksueel misbruik van kinderen, omdat hij, door kinderporno te verzamelen en te verspreiden, heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag ernaar. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen, maar ook diegenen die kinderporno verzamelen en verspreiden.

Daarboven komt nog dat de verdachte seksueel misbruik – van de genoemde slachtoffer die hij zelf heeft misbruikt – door maar liefst drie andere personen heeft bevorderd, waarbij het bij een van die personen daadwerkelijk tot seksueel misbruik is gekomen, toen het meisje aan verdachtes waakzaamheid was toevertrouwd en hij haar naar het huis van die ander bracht.

Volgt veroordeling tot 6 jaren gevangenisstraf en TBS.

Categorieën: Kinderporno, Zedendelicten

Tags: , , , , , , , ,