Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 oktober 2016 (Facebookvriend van notaris), ECLI:NL:GHSHE:2016:4685

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 oktober 2016 (Facebookvriend van notaris), ECLI:NL:GHSHE:2016:4685

De niet-onafhankelijke behartiging van zijn belangen door de notarissen grondt geïntimeerde op het feit dat uit de facebook-pagina van de notaris blijkt dat appellant tot de ‘vrienden’ van de notaris behoort. Het hof overweegt daaromtrent als volgt.

Uit de overgelegde facebook-pagina blijkt niet wanneer appellant ‘facebookvriend’ is geworden, dus ook niet dat hij dit in 2012 ook al was. Voorts wordt niet onderbouwd wat deze ‘vriendschap’ inhoudt. Een facebook-vriendschap is door een enkele klik op de muis te bewerkstelligen en hoeft dan ook niet te duiden op een vriendschap die aan onpartijdigheid van de notaris kan onderbouwen. Ten slotte wordt niet uiteengezet waarom deze vermelding heeft geleid tot een niet-onafhankelijke behartiging van de belangen van geïntimeerde, noch dat die behandeling tot schade heeft geleid. Het causaal is daarmee ontoereikend onderbouwd.

Categorieën: nocategory, Sociale netwerksites

Tags: , , , , ,