Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 31 december 2018 (buitenlands kansspel), ECLI:NL:GHSHE:2018:5297

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 31 december 2018 (buitenlands kansspel), ECLI:NL:GHSHE:2018:5297

Uitspraak na verwijzing Hoge Raad. Blijkens het arrest Hoge Raad 16 maart 2018,  ECLI:NL:HR:2018:356 (het verwijzingsarrest) is de plaats van vestiging van de houder bij internetpoker bepalend voor de kwalificatie als binnenlands of buitenlands kansspel. Het Hof is van oordeel dat gelet op de aard van online pokerspelen, voor de vraag wie de houder en derhalve organisator van het online pokerspel is, dient te worden aangesloten bij de initiatiefnemer. Aannemelijk is dat de vennootschap op Malta op eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid de feitelijke organisatie van het spel voor de Nederlandse spelers op zich heeft genomen en in dit geval als houder is aan te merken. Heffing van kansspelbelasting is dan in strijd met artikel 56 VWEU.

Categorieën: Belastingrecht, Gokken op internet

Tags: , , , , , ,