Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 5 juni 2018 (zonnestudio’s), ECLI:NL:GHSHE:2018:2424

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 5 juni 2018 (zonnestudio’s), ECLI:NL:GHSHE:2018:2424

Inbreuk op handelsnaam want verwarringsgevaar.

Verder is het hof van oordeel dat de verschillende vestigingsplaatsen van de zonnestudio’s niet afdoen aan het verwarringsgevaar. Het betreft allemaal plaatsen in dezelfde provincie. Het moge zo zijn dat het minder voor de hand ligt dat klanten zouden afreizen naar een zonnestudio zo’n 80 km verder, maar dit laat onverlet het aantal potentiële klanten dat woont op min of meer gelijke afstand van beide plaatsen.

Als die klanten zoeken op internet naar zonnestudio’s is zeer goed voorstelbaar dat zij verwarring ondervinden. Daarnaast heeft appellante er terecht op gewezen dat het relevante publiek niet alleen bestaat uit potentiële afnemers van diensten die met de zonnestudio’s worden verleend, maar ook uit leveranciers van die studio’s. Geïntimeerde heeft niet betwist dat die leveranciers afkomstig zijn uit heel Nederland.

Ook merkinbreuk omdat er verwarring kan ontstaan.

Naar het oordeel van het hof is op zichzelf genomen denkbaar dat het gebruik van een (met een merk overeenstemmende) domeinnaam als doorlinkadres naar een andere website waarop producten of diensten worden aangeboden die dezelfde zijn of soortgelijk zijn aan de door de merkhouder aangeboden producten of diensten, gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE oplevert. Dat kan het geval zijn indien de domeinnaam zodanig wordt gebruikt dat een verband ontstaat tussen die domeinnaam en de op de website aangeboden producten en diensten. Appellante heeft op dit punt echter te weinig gesteld.

Categorieën: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht, Hyperlinks, Merkenrecht

Tags: , , , , ,