Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 6 oktober 2020 (tekenprogramma), ECLI:NL:GHSHE:2020:3075

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 6 oktober 2020 (tekenprogramma), ECLI:NL:GHSHE:2020:3075

Geschil tussen appellant verkoper en geïntimeerde koper over laptop met illegale software. Gebruikte licentiecodes waren “blacklisted” maar wel te vinden op sommige Aziatische websites, aldus het softwarebedrijf dat het auteursrecht heeft op deze software. Softwarebedrijf heeft met geïntimeerde schikking bereikt.

Als de levering van een legale versie van het softwareprogramma niet is overeengekomen, komt het gebruik van de illegale versie van softwareprogramma, die zich (volgens geïntimeerde) op de laptop bevond, voor risico van geïntimeerde zelf. Dit geldt ook als geïntimeerde appellant terecht zou verwijten dat de enkele aanwezigheid van de illegale versie een tekortkoming is in een verplichting om een opgeschoonde laptop te leveren. Er is namelijk geen goede reden om aan te nemen dat geïntimeerde redelijkerwijs mocht verwachten dat het een legale versie van een dergelijk kostbaar ontwerpprogramma betrof, als de levering daarvan niet was overeengekomen.

Als geïntimeerde een legale versie wilde gebruiken, had hij behoren na te vragen of de versie legaal was. Er zijn geen of onvoldoende feiten of omstandigheden naar voren gebracht waaruit volgt dat uit de onderhavige overeenkomst een waarschuwingsplicht voor appellant voortvloeide ten aanzien van het gebruik van de versie van softwareprogramma die op de laptop stond.

Categorieën: Auteursrecht, Software, Verbintenissenrecht

Tags: , , , , , , , ,