Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 7 maart 2018 (illegaal vuurwerk uit Polen), ECLI:NL:GHSHE:2018:919

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 7 maart 2018 (illegaal vuurwerk uit Polen), ECLI:NL:GHSHE:2018:919

Verdachte heeft gedurende enkele maanden, voor een deel alleen, voor een deel samen met medeverdachte via internet illegaal vuurwerk verkocht aan klanten in Nederland.

Omdat dit vuurwerk in Nederland verboden is, bestelde verdachte het vuurwerk in Polen en liet hij het vervolgens vanuit Polen door verschillende pakketdiensten bij de klanten in Nederland afleveren. Op de verpakkingen stond niet vermeld wat de inhoud was, zodat de bezorgers aan grote gevaren werden blootgesteld zonder dat zij daarvan op de hoogte waren.

Verdachte heeft onwetende derden aan gevaar blootgesteld, uitsluitend met het doel om zelf winst te behalen.

Ook de ontvangers van het vuurwerk zijn door verdachte niet op de hoogte gesteld van de gevaren, nu die gevaren niet op de website van verdachte waren vermeld en er bij het vuurwerk geen Nederlandse gebruiksaanwijzingen geleverd werden.

Bovendien konden zij, dan wel hun huisgenoten, niet weten wat zij in ontvangst namen, nu op de verpakking niet dan wel niet op de juiste wijze was aangegeven wat er zich in de verpakking bevond.

Aldus heeft verdachte door zijn handelen onverantwoorde risico’s genomen en de gezondheid en veiligheid van mensen ernstig in gevaar gebracht.

Volgt veroordeling tot 720 dagen gevangenisstraf, waarvan 484 dagen voorwaardelijk.

Categorieën: Handel in verboden voorwerpen

Tags: , , ,