Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 8 oktober 2015 (datingsite), ECLI:NL:GHSHE:2015:4041

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 8 oktober 2015 (datingsite), ECLI:NL:GHSHE:2015:4041

Bezwaar tegen inkomstenbelasting. Belanghebbende is in 2007 begonnen met plannen voor een datingsite. Die datingsite is halverwege 2008 online gegaan.

Het Hof overweegt dat het moment waarop getoetst moet worden of met activiteiten redelijkerwijs voordeel kan worden behaald, ligt op het moment dat de activiteiten aanvangen. De bewijslast rust op de belanghebbende. Weliswaar is een internet datingsite op zichzelf beschouwd een activiteit waarmee in het economisch verkeer voordeel kan worden behaald, maar dat is niet voldoende. Belanghebbende moet aannemelijk maken dat haar datingsite naar redelijke verwachting tot gewin zou kunnen leiden. Dat heeft zij niet gedaan. Zij heeft geen feiten of omstandigheden aannemelijk gemaakt op grond waarvan in 2007 een redelijke voordeelverwachting aanwezig zou zijn te achten. Hetgeen belanghebbende in hoger beroep heeft aangevoerd, brengt het Hof niet tot een ander oordeel. Dat zonder de economische crisis (wel) positieve resultaten uit de datingsite zouden zijn behaald is evenmin aannemelijk gemaakt.

Categorieën: Belastingrecht

Tags: , , , ,