Hof Amsterdam 10 januari 2013 (muzieksysteem), LJN BY9057 (ECLI:NL:GHAMS:2013:BY9057)Hof Amsterdam 10 januari 2013 (muzieksysteem), ECLI:NL:GHAMS:2013:BY9057, LJN BY9057

Geschil over kwalificatie van apparaat als muzieksysteem of als netwerksysteem. Uit de stukken van het geding blijkt dat de toestellen de objectieve kenmerken en eigenschappen van een draadloos HiFi-muzieksysteem hebben en ook vrijwel uitsluitend als zodanig aan de consument worden gepresenteerd. De mogelijkheid om andere apparaten (bijv. een pc, gameconsole, digitale videorecorder, NAS-station of settopbox, hierna tezamen aangeduid als ‘externe apparaten’) via de onderwerpelijke toestellen met het internet te verbinden wordt slechts zijdelings genoemd, onder de kop ‘Andere fantastische functies’. Het Hof concludeert hieruit dat de toestellen aan de consument worden gepresenteerd als muzieksysteem en niet als netwerksysteem.


Ook vanwege de beperkte toegangsmogelijkheden tot een bepaald netwerk acht het Hof niet aannemelijk dat de consument zo’n apparaat zal aanschaffen vanwege de netwerkfunctie. Draadloze communicatie van een extern apparaat met of via het draadloze netwerk is immers niet mogelijk, omdat het netwerk voor draadloze communicatie gebruik maakt van een andere coderingssleutel dan de gangbare WiFi-standaard. Draadloze communicatie is enkel mogelijk tussen dit type apparaten onderling.

Uit het vorenoverwogene volgt naar ’s Hofs oordeel dat het apparaat, bezien vanuit het oogpunt van de consument, hoofdzakelijk bestemd is voor het weergeven van geluid en dat deze weergavefunctie inherent is aan het toestel.


Categorieën: Belastingrecht, nocategory

Tags: , , , ,