Hof Amsterdam 12 juli 2005 (Hercules hoger beroep), LJN AT9894 (ECLI:NL:GHAMS:2005:AT9894)
Hof Amsterdam 12 juli 2005 (Hercules hoger beroep), LJN AT9894 (ECLI:NL:GHAMS:2005:AT9894)

Verdachte heeft getracht de bezoekers van het internet discussieforum Guru op het verkeerde been te zetten door leugenachtige berichten te verspreiden en beoogde daarmee de koers te beïnvloeden en zichzelf dientengevolge te bevoordelen. Hij heeft onder meer gesuggereerd dat een partij grote aantallen aandelen Cardio Control aan het kopen was, dat een minderheidsbelang in Cardio Control van eigenaar wisselde en dat dit vaak het begin is van een grote stijging van de aandelenkoers. Gezien zijn kennis van de door hemzelf verrichte aan- en verkooptransacties, zijn serieuze aanpak en dienovereenkomstig handelen was verdachte zich er terdege van bewust dat deze berichten een onjuiste en misleidende voorstelling van zaken gaven. Verdachte was immers zelf verantwoordelijk voor bijna 90% van de omzet van die dag, waarbij het overgrote deel van de transacties zogenaamde "cross-trades" betrof waarbij de aandelen feitelijk niet van eigenaar verwisselen, doch heeft deze relevante informatie verzwegen. Verdachte heeft daarbij gehandeld in aandelen Cardio Control terwijl hij de beschikking had over voorwetenschap. Verdachte was immers bekend met zijn eigen voornemens en handelwijze als hiervoor omschreven.


Categorie├źn: nocategory