Hof Amsterdam 14 december 2010 (Ziggo vs. 123Video), IEPT20101214Hof Amsterdam 14 december 2010 (Ziggo vs. 123Video), IEPT20101214


Hoger beroep van Voorzieningenrechter Amsterdam 29 oktober 2009 (123Video),
IEPT20091029
. Een gebruiker van 123Video, een user-generated video website, heeft porno-video van en met Kim Holland geupload. Daardoor heeft de uploader de tussen hem en 123Video geldende algemene voorwaarden geschonden. 123Video wil van ISP Ziggo de NAW-gegevens van deze uploader.


Het belang van 123Video bij het in vrijwaring kunnen oproepen van de gebruiker van het emailadres is op zichzelf genomen een reëel en in beginsel ook zwaarwegend belang. Anders dan Ziggo aanvoert, is daarbij niet beslissend of de gestelde auteursrechtinbreuk van X ook jegens 123 Video onrechtmatig is. Het gaat erom of voldoende aannemelijk is dat 123Video als gevolg van de handelwijze van X schade heeft geleden en dat X daarvoor jegens 123Video aansprakelijk is. Dat is hier het geval. In dit kort geding is voldoende aannemelijk geworden dat X bij zijn inschrijving als deelnemer deze algemene voorwaarden heeft aanvaard. Voorshands dient dan ook van het bestaan van een contractuele vrijwaringsplicht te worden uitgegaan.


De belangen van Ziggo bij het niet verstrekken van de NAW-gegevens dienen in dit geval te prevaleren. 123Video heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er in het onderhavige geval geen minder ingrijpende mogelijkheden bestonden de door haar benodigde gegevens van X te achterhalen. Het hof wijst er in dit verband in de eerste plaats op dat 123Video ervoor heeft gekozen het door haar geëxploiteerde internetplatform (een "user generated video website") zo op te zetten dat deelnemers zich uitsluitend met een e-mailadres behoeven te identificeren, alsmede met een niet zonder meer op de deelnemer te herleiden gebruikersnaam en met een geboortedatum.


Categorie├źn: Algemene voorwaarden, Auteursrecht, Doorgeven NAW-gegevens, nocategory, Positie tussenpersonen

Tags: , , , , , , , , , , ,