Hof Amsterdam 15 september 2010 (visitekaartje coffeeshop), LJN BN7280 (ECLI:NL:GHAMS:2010:BN7280)Hof Amsterdam 15 september 2010 (visitekaartje coffeeshop), ECLI:NL:GHAMS:2010:BN7280, LJN BN7280

De verdachte heeft (visite)kaartjes van zijn coffeeshop voorradig gehad, zowel in de publieksruimte van de coffeeshop als in de kelder ervan. Op de kaartjes stond –voor zover hier van belang- het woord coffeeshop, de naam van de coffeeshop en het adres en internetadres daarvan. Het was de bedoeling van de verdachte dat klanten deze kaartjes zouden meenemen en dat deze kaartjes aldus verspreid werden.


Het begrip “openbaarmaking” als bedoeld in art. 3b lid 1 Opiumwet kan niet zover worden opgerekt dat daaronder de enkele openlijke vermelding van het woord coffeeshop, al dan niet met gegevens als de naam, het logo en/of het (internet)adres ervan, gebracht wordt, zonder dat daarbij in tekst of beeld enige relatie wordt gelegd met drugs. Openbaarmaking van voormelde gegevens omtrent een coffeeshop kan naar het oordeel van het hof niet worden vereenzelvigd met aanprijzing van hetgeen daar te koop is. Volgt vrijspraak.


Categorieën: nocategory, Openbaar

Tags: , , , ,