Hof Amsterdam 17 november 2006 (Het Periodiek Internetsysteem hoger beroep), LJN AZ3011. (ECLI:NL:GHAMS:2006:AZ3011)
Hof Amsterdam 17 november 2006 (Het Periodiek Internetsysteem hoger beroep), LJN AZ3011. (ECLI:NL:GHAMS:2006:AZ3011)

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan beledigende uitlatingen ten aanzien van groepen mensen, te weten homofiele en/of Joodse mensen. Verdachtes uitlatingen op het internet zijn op zich genomen onnodig grievend. Gebleken is ook dat onnodig mensen metterdaad zijn gekwetst en beledigd door de uitlatingen van verdachte. Vrijheid van meningsuiting is een belangrijke verworvenheid in de samenleving. Het internet is een uitstekend en makkelijk toegankelijk medium om van deze vrijheid gebruik te maken en een mening te uiten. De keerzijde hiervan is dat een ieder, zonder enige hinder of controle, teksten openbaar kan maken waardoor anderen onnodig gekwetst en gegriefd worden, terwijl met dit openbaar maken van dergelijke uitlatingen geen te respecteren doelen worden gediend. Overschrijding van de grenzen van het aanvaardbare dient dan ook te worden bestraft.


Categorieën: Discriminatie, haat opruiïng, nocategory