Hof Amsterdam 19 november 2013 (link naar Playboy foto’s), ECLI:NL:GHAMS:2013:4019Hof Amsterdam 19 november 2013 (link naar Playboy foto’s), ECLI:NL:GHAMS:2013:4019


Op website GeenStijl was een link geplaatst naar een solitary URL met nog niet gepubliceerde Playboy-foto’s. Het plaatsen van een hyperlink die verwijst naar de locatie op internet waar een bepaald werk voor publiek toegankelijk is gemaakt, is in beginsel geen zelfstandige openbaarmaking. Het Hof gaat ervan uit dat een derde de foto’s heeft geopenbaard door deze op Filefactory te plaatsen en dat GS Media, hoewel zij de toegang tot de foto’s tot op zekere hoogte heeft gefaciliteerd niet aan het publiek daartoe een nieuw toegangskanaal heeft verschaft en derhalve geen interventie heeft gepleegd in de zin van de jurisprudentie van het HvJEU.


Geen succesvol beroep op citaatrecht want het werk is niet rechtmatig openbaar gemaakt.


Uit niets blijkt dat het geenstijlpubliek de foto’s zonder hulp en bijstand van GS Media op eenvoudige wijze had kunnen vinden. Het plaatsen van de hyperlink had derhalve in hoge mate een faciliterend karakter en bovendien kunnen de teksten van de artikelen waarin de hyperlinks waren opgenomen niet anders worden begrepen dan als enthousiasmerend voor het geenstijlpubliek om de illegaal geplaatste foto’s te bekijken.


Dat alles bijeen maakt dat GS Media jegens Sanoma c.s. heeft gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.


Met betrekking tot beroep op vrijheid van meningsuiting: het stond GS Media vrij via GeenStijl te publiceren dat de foto’s reeds vóór publicatie daarvan waren uitgelekt. Het stond haar daarbij ook vrij enige feitelijke onderbouwing te geven van haar mededeling. Maar niet kan worden aanvaard dat er een pressing need bestond om de hyperlink te plaatsen waardoor het geenstijlpubliek toegang kreeg tot alle foto’s.


Categorieën: Auteursrecht, Hyperlinks, nocategory, Onrechtmatige daad, Openbaar, Portretrecht

Tags: , , , , , ,