Hof Amsterdam 21 september 2010 (doorlinken), LJN BN8149 (ECLI:NL:GHAMS:2010:BN8149)Hof Amsterdam 21 september 2010 (doorlinken), ECLI:NL:GHAMS:2010:BN8149, LJN BN8149

Aannemelijk is dat het doorlinken van de website die bij appellant in gebruik is geweest naar de website van haar concurrent (= geïntimeerde), het publiek dat die website bezocht in verwarring kon brengen omtrent de identiteit van de aanbieder van de op die website vermelde producten. Het profiteren van een dergelijke verwarring (en het daarmee mogelijk schaden van de concurrent), kan onrechtmatig zijn.


Is voldoende aannemelijk is dat het enkele bezet houden van die met een door appellant gebruikte handelsnaam overeenstemmende domeinnaam, onrechtmatig is (dan wel misbruik van recht oplevert)?
Het belang van appellant bij de beschikking over de domeinnaam is gelet op het vooroverwogene evident. Geïntimeerde heeft daarentegen niet duidelijk kunnen maken welk belang zij heeft bij (het voortduren van) registratie van die domeinnaam. In verband met het feit dat het ervoor gehouden moet worden dat de domeinnaam was vrijgevallen (hetgeen voor risico van appellant komt) en op rechtmatige wijze door geïntimeerde is geregistreerd, is – naar het voorlopig oordeel van het hof – het enkele feit dat appellant thans niet kan beschikken over die domeinnaam, echter onvoldoende om thans onrechtmatig handelen van geïntimeerde te kunnen aannemen.
Wel merkt het hof volledigheidshalve op dat verlenging van de registratie van de domeinnaam na 13 november 2010 door geïntimeerde mogelijkerwijs wel onrechtmatig zal zijn. Immers, geïntimeerde heeft zelf geen belang bij het beschikken over die domeinnaam, terwijl haar, met de entamering van het onderhavige kort geding, duidelijk is geworden dat appellant haar – als handelsnaam gebruikte – domeinnaam niet (bewust) heeft willen prijsgeven en een groot belang heeft om wederom over die domeinnaam te gaan beschikken. Daarbij komt dat niet goed valt in te zien dat geïntimeerde gebruik van de domeinnaam zal kunnen maken, zonder daarmee (een onrechtmatige) inbreuk te maken op het handelsnaamrecht van appellant.


Categorieën: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht, Hyperlinks, nocategory, Redirect

Tags: , , , , , ,