Hof Amsterdam 22 september 2009 (Dimensione / Cassina) IEPT20090922Hof Amsterdam 22 september 2009 (Dimensione / Cassina), IEPT20090922

De stelling van Dimensione dat haar website niet onmiskenbaar (mede) op Nederland is gericht, omdat de website niet in het Nederlands is gesteld, het geen .nl top level domein is, Dimensione niet in Nederland is gevestigd en het gebruik van de website door Nederlanders verwaarloosbaar is, wordt verworpen. Vaststaat dat een Nederlandse ingezetene met zijn eigen computer, door gebruik te maken van de website en zonder nog enige handeling te behoeven verrichten die niet met de computer uitgevoerd kan worden, kan doen wat nodig is om het door Dimensione gedane aanbod te aanvaarden. In dit verband kent het hof belang toe aan de omstandigheid dat Nederland voorkomt – en een submenu (uitklapschermpje) dat moet worden aangeklikt op het bestelformulier dat de website beschikbaar stelt – in de lijst van landen van waaruit Dimensione bestellingen honoreert.

Met haar mede tot Nederlandse ingezetenen gerichte website doet Dimensione derhalve het aanbod om ervoor te zorgen dat haar wederpartij in Nederland in het bezit wordt gesteld van één of meer meubelmodellen, en daarvan (…) de eigendom te verwerven, terwijl de bezoeker van deze website voor het aanvaarden van dit aanbod niets anders behoeft te doen dan met zijn computer het bestelformulier invullen.

Dit aanbod moet worden aangemerkt als “aanbieden” in de zin van de Auteurswet, waarbij het in (algemene) voorwaarden gemaakte beding dat de eigendom reeds in Italië wordt overgedragen geen zelfstandige betekenis heeft. Dit aanbod moet tevens worden aangemerkt als “distributie onder het publiek” in de zin van art. 4 Richtlijn 2001/29/EG, en wel distributie met als onderliggende titel een koopovereenkomst.


Het hof acht aannemelijk dat het blokkeren van de website voor de (reeksen van) IP-adressen waarvan bekend is dat zij aan in Nederland opererende ISP’s zijn uitgegeven er in de meeste gevallen toe zal leiden dat de toegang tot die website wordt ontzegd aan een internetgebruiker die zich in Nederland bevindt. Het gebod de website “ontoegankelijk te maken voor internetpubliek in Nederland, danwel deze website(s) zodanig te wijzigen dat deze niet toegankelijk zijn voor IP-adressen die in Nederland zijn gelokaliseerd” is daarom aan te merken als een geëigende, niet ongebruikelijke voorziening om de schending van auteurs- en merkrechten zo spoedig mogelijk en zo veel mogelijk te doen beëindigen.


Categorieën: Auteursrecht, Bevoegdheid/rechtsmacht (Nederlandse) rechter, IP-blokkade, Merkenrecht, nocategory

Tags: , , , , ,