Hof Amsterdam 23 november 2010 (City Spa), IEPT 20101123Hof Amsterdam 23 november 2010 (City Spa), IEPT 20101123

De term city spa is nog niet zodanig ingeburgerd in de Nederlandse taal dat deze reeds thans als een generieke term kan worden beschouwd als die (alleen maar) de aard van een onderneming weergeeft, zoals bijvoorbeeld het woord sauna dat doet.


Door het anders dan als handelsnaam gebruiken van een domeinnaam die gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de oudere handelsnaam van een ander, wordt in beginsel geen inbreuk op die handelsnaam gemaakt op de wijze als bedoeld in art. 5 Hnw. Die verbodsbepaling is alleen toepasselijk indien de domeinnaam tevens als handelsnaam wordt gebruikt. Dat neemt niet weg dat indien een domeinnaam identiek is aan een handelsnaam, en – zoals tegenwoordig niet ongebruikelijk is – het gebruik daarvan vrijwel gelijk opgaat met het gebruik van de handelsnaam, het gebruik van een domeinnaam die gelijk is aan een in verband met verwarringsgevaar verboden handelsnaam in strijd is met de maatschappelijke zorgvuldigheid, aangezien ook door dat gebruik van de domeinnaam verwarring kan optreden.


Categorieën: Domeinnamenrecht, nocategory

Tags: , , , ,