Hof Amsterdam 26 augustus 2003 (De Digitale Stad), LJN AL3557. (ECLI:NL:GHAMS:2003:AL3557)
Hof Amsterdam 26 augustus 2003 (De Digitale Stad), LJN AL3557. (ECLI:NL:GHAMS:2003:AL3557)

Omzetbelasting. Stichting Digitale Stad start een website die gratis toegankelijk is. Inkomsten bestaan uit een eenmalige subsidie, advertenties en sponsoring. De site moet in het 4e jaar kostendekkend zijn. Volgens het Hof heeft de Stichting recht op teruggaaf van BTW-voorbelasting. Het Hof acht aannemelijk dat van meet af aan is beoogd de site mede te gebruiken voor een economische activiteit en acht het voornemen daartoe voldoende realistisch. Het totaal van de activiteiten met betrekking tot de site moet als één geheel moet worden aangemerkt.


Categorie├źn: nocategory