Hof Amsterdam 27 juli 2010 (Maroc.nl hoger beroep), LJN BN3065 (ECLI:NL:GHAMS:2010:BN3065)Hof Amsterdam 27 juli 2010 (Maroc.nl hoger beroep), ECLI:NL:GHAMS:2010:BN3065, LJN BN3065

Deelnemer aan forum Maroc.nl heeft artikel met foto uit De Telegraaf overgenomen en op het forum geplaatst. Met betrekking tot auteursrecht: Het hof verwerpt het verweer van Maroc dat door de verkleining van de foto de auteursrechtelijk relevante trekken daarvan geheel verloren zijn gegaan. Het hof is van oordeel dat deze plaatsing, in de gegeven context als (toelaatbaar) citaat in de zin van artikel 15a Auteurswet moet worden beschouwd.


Met betrekking tot potretrecht: Vast staat dat de desbetreffende foto destijds met toestemming van de moeder (appellante 2) door beroepsfotograaf en journalist (appellant 1) aan De Telegraaf ter beschikking is gesteld ten behoeve van de illustratie van een artikel over het lokken van kinderen via het internet. De foto is op de wijze waarop deze in het dagblad en op de site van De Telegraaf is verschenen (sterk verkleind, tezamen met het bewuste artikel) op de site van Maroc geplaatst. Het beroep van de moeder op inbreuk op het portretrecht van haar dochter moet reeds worden verworpen omdat de moeder niet voldoende heeft toegelicht welk redelijk belang er van de zijde van de dochter bestaat om zich tegen een dergelijke openbaarmaking van de foto te verzetten. Deze heeft immers plaatsgevonden in een context die, zo niet gelijk, dan in ieder geval vergelijkbaar is met die waartoe toestemming was verleend.
Dat het bestaan van een redelijk belang zonder nadere toelichting niet valt aan te nemen, geldt temeer nu de dochter op de foto niet duidelijk herkenbaar in beeld is gebracht, en in ieder geval op de verkleinde foto niet aanstonds zodanig herkenbaar was dat aan te nemen valt dat de verschijning op de site van Maroc (op relevante schaal) tot herkenning door derden zal hebben geleid.


Categorie├źn: Auteursrecht, Forumbeheerders, Foto's, nocategory, Portretrecht

Tags: , , , , , , , ,