Hof Amsterdam 28 december 2010 (Travelcard), LJN BP1382 (ECLI:NL:GHAMS:2010:BP1382)Hof Amsterdam 28 december 2010 (Travelcard), ECLI:NL:GHAMS:2010:BP1382, LJN BP1382

Aangenomen moet worden dat de aanduiding ‘travelcard’ een rechtsgeldig merk is, zij het met een zwak onderscheidend vermogen en een navenant beperkte beschermingsomvang. Het gebruik van het (aaneengeschreven) adword ‘travelcard’ door MTC teneinde internetgebruikers op de door haar aangeboden diensten te attenderen doet, gelet op de evidente verwijzing naar het teken waaronder TC haar diensten op de markt brengt, verwarringsgevaar ontstaan met betrekking tot de herkomst van de aangeboden diensten en vormt naar het voorlopig oordeel van het hof inbreuk op het merkrecht van TC waartegen deze zich (in ieder geval) op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) kan verzetten. In verband met het beschrijvende karakter van de bestanddelen van dat merk geldt dit echter niet voor het gebruik als zoekterm van de afzonderlijke woorden ‘travel’ en ‘card’ noch voor de combinatie daarvan als de woorden los worden geschreven. Mede gelet op het bepaalde in artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE brengt het feit dat het om een betaalkaart (card) gaat die bestemd is om brandstof te betrekken voor het vervoer/reizen (travel) per auto mee dat het gebruik van de hierbedoelde zoektermen concurrenten in beginsel vrij moet staan.


Categorieën: Merkenrecht, Metatags-keywords-AdWords, nocategory

Tags: , , , , ,