Hof Amsterdam 28 januari 2020 (eten.nu), ECLI:NL:GHAMS:2020:217

Hof Amsterdam 28 januari 2020 (eten.nu), ECLI:NL:GHAMS:2020:217

Geïntimeerde verricht domeinnaambeheer- en webhostingswerkzaamheden voor derden. In 2003 is de domeinnaam eten.nu (hierna: de domeinnaam) in opdracht van appellant (de eenmanszaak van A, de broer van appellant ) door geïntimeerde geregistreerd. Vervolgens zijn met geïntimeerde mondeling domeinnaambeheer- en webhostingswerkzaamheden overeengekomen, die op enig moment beëindigd zijn. Geïntimeerde heeft de domeinnaam eerst op zijn eigen naam geregistreerd en vervolgens overgedragen aan een derde partij.

Hof: als vaststaand dienst te worden beschouwd dat A als vertegenwoordiger van appellant is opgetreden. Daarin ligt tevens besloten dat appellant als rechthebbende op de domeinnaam moet worden beschouwd. Andere feiten en omstandigheden die, mits bewezen, tot de conclusie kunnen leiden dat de domeinnaambeheerovereenkomst door opzegging is geëindigd, zijn gesteld noch gebleken.

Categorieën: Domeinnamenrecht, Verbintenissenrecht

Tags: , , ,