Hof Amsterdam 29 oktober 2013 (Vliegticketinfo/TradeTracker), ECLI:NL:GHAMS:2013:3722,Hof Amsterdam 29 oktober 2013 (Vliegticketinfo/TradeTracker), ECLI:NL:GHAMS:2013:3722

Overeenkomst plaatsen advertenties op websites. Vraag is of te veel en/of Vliegticketinfo frauduleuze kliks in rekening zijn gebracht Zorgplicht aanbieder online marketing diensten.
Hof concludeert dat Vliegticketinfo de nakoming van haar betalingsverplichtingen niet heeft mogen opschorten en de overeenkomst niet heeft mogen en mag ontbinden. Vast is komen te staan dat TradeTracker niet te veel of ten onrechte kliks in rekening heeft gebracht, en evenmin is sprake van onverschuldigde betalingen of van een recht op verrekening van de zijde van Vliegticketinfo. Voor zover Vliegticketinfo een beroep doet op onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst bij haar e-mail van 23 oktober 2009, heeft TradeTracker er terecht op gewezen dat Vliegticketinfo slechts kan beëindigen met een opzegtermijn van twee maanden.


Categorie├źn: nocategory