Hof Amsterdam 30 april 2019 (burgemeester), ECLI:NL:GHAMS:2019:1502

Hof Amsterdam 30 april 2019 (burgemeester), ECLI:NL:GHAMS:2019:1502

Geschil over met verborgen camera gemaakte opnamen, die aantonen dat een burgemeester, in strijd met naar aanleiding van eerdere kwesties gemaakte afspraken, een op seks gerichte ontmoeting heeft met een jongeman die hij alleen van sociale media kent. Het Hof vernietigt de uitspraak van rechtbank en oordeelt alsnog dat het uitzenden van de heimelijk gemaakte opnamen niet onrechtmatig is. De burgemeester heeft zijn privéleven tot onderwerp van publieke aandacht en politieke beoordeling gemaakt. Dat leidt ertoe dat zijn ontmoetingen met een jonge man tot onderdeel van het publieke debat mochten worden gemaakt. Het maken en uitzenden van heimelijke opnamen maakt op indringende wijze inbreuk op het privéleven.

De journalistieke vrijheid van meningsuiting in een politieke kwestie weegt hier echter zwaarder. Daarbij weegt mee dat de opnamen zijn gemaakt in publiek toegankelijke ruimten.

Categorieën: Journalist, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Privacy, Sociale netwerksites, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , ,