Hof Amsterdam 31 juli 2008 (112 kort geding hoger beroep), LJN BD9055. (ECLI:NL:GHAMS:2008:BD9055)
Hof Amsterdam 31 juli 2008 (112 kort geding hoger beroep), LJN BD9055. (ECLI:NL:GHAMS:2008:BD9055)

Geschil over geregistreerde domeinnaam www.112.nl. Hof bekrachtigt vonnis voorzieningenrechter. Vordering van de Staat tot gebruiksverbod en overdracht van de domeinnaam toegewezen. Onevenredigheid van tegenover elkaar staande belangen. Misbruik van bevoegdheid. Zwaarwegend belang van de Staat bij adequate informatie van de burgers met betrekking tot hulpdiensten van de overheid onder het Europees voorgeschreven nummer 112.


Categorie├źn: Domeinnamenrecht, nocategory