Hof Amsterdam 4 januari 2011 (Just-eat vs. Thuisbezorgd), LJN BP1963 (ECLI:NL:GHAMS:2011:BP1963)Hof Amsterdam 4 januari 2011 (Just-eat vs. Thuisbezorgd),
ECLI:NL:GHAMS:2011:BP1963, LJN
BP1963

Uit de als producties overgelegde website pagina’s is gebleken dat bij het intikken van de verschillende domeinnamen in eerste instantie een website met daarop het logo van Just-Eat en de genoemde tekst (afhankelijk van de ingevoerde domeinnaam met corresponderende plaatsnaam of menu) verschijnt. Nu dit logo domineert, kan voorshands niet gezegd worden dat Just-Eat onder de domeinnamen op commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer. Ook het relevante publiek zal de domeinnamen niet opvatten als een aanduiding van de onderneming van Just-Eat. Dit neemt niet weg dat de door Just-Eat gebruikte websites, gelet op de aangeboden diensten, de doorklikmogelijkheid en de reclame die Just-Eat met gebruik van het logo voor haar onderneming maakt, op zichzelf een bedrijfsmatig karakter toekomen. Voorts is mogelijk dat in de aankondiging “Binnenkort kunt u via deze website online eten bestellen en laten bezorgen” een aanwijzing gelezen kan worden dat eerdaags op deze website onder de desbetreffende domeinnaam diensten zullen worden aangeboden. Dergelijk gebruik tendeert naar handelsnaamgebruik, maar is dat nog niet. Vooralsnog is ook onvoldoende duidelijk over de ontwikkeling van de website om in dit stadium reeds van dreigend handelsnaam gebruik te kunnen spreken.


Gelet op de gelijkenis tussen de handels- en domeinnaam van Thuisbezorgd.nl en de door Just-Eat gebruikte domeinnamen, de overeenkomende bedrijfsactiviteiten alsmede op de omstandigheid dat partijen beide op het internet actief zijn, is het hof voorshands met de voorzieningenrechter van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat bij het publiek verwarring kan ontstaan. De wijze waarop Just-Eat de op de handelsnaam van Thuisbezorgd.nl gelijkende domeinnamen gebruikt, leidt, naar het voorlopig oordeel van het hof, op onrechtmatige wijze tot verwarring en overschrijdt daarmee de grenzen van eerlijke mededinging.


Categorieën: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht, nocategory

Tags: , , , , ,