Hof Amsterdam 7 juli 2005 (Subaru), LJN AU5317 (ECLI:NL:GHAMS:2005:AU5317)
Hof Amsterdam 7 juli 2005 (Subaru), LJN AU5317 (ECLI:NL:GHAMS:2005:AU5317)

Subaru c.s. hebben in dit geding, kort gezegd en voor zover in hoger beroep nog van belang, gevorderd Van As c.s., alle voormalig dealer van Subaru, elk afzonderlijk uitvoerbaar bij voorraad a) te verbieden nog langer in strijd te handelen met de in het vonnis onder 1g vermelde bepaling uit de Algemene Voorwaarden behorende bij de (sub)dealercontracten, b) te bevelen de inbreuk op haar Benelux en Gemeenschaps woord-/beeldmerken SUBARU dan wel enig ander merk van Subaru c.s. te staken, en voorts c) Van der Velde te bevelen de registratie van de domeinnaam www.subaruvdvelde.nl bij de Stichting Internet Domeinregistratie door te halen; d) Van Bruchem, Enthoven, Van Gemert en Van Manen ieder afzonderlijk te verbieden inbreuk te maken op de auteursrechten van Subaru c.s. op foto’s van SUBARU automobielen, een en ander op straffe van een dwangsom, met bepaling dat de termijn als bedoeld in art. 260 Rv wordt gesteld op zes maan-den, en met hoofdelijke veroordeling van Van As c.s. in de kosten van het geding.


Categorieën: nocategory