Hof Amsterdam 9 maart 2006 (van Gasteren – Hemelrijk), LJN AV4203. (ECLI:NL:GHAMS:2006:AV4203)
Hof Amsterdam 9 maart 2006 (van Gasteren – Hemelrijk), LJN AV4203. (ECLI:NL:GHAMS:2006:AV4203)

Schrijfster heeft met ‘open brief’ (column) weliswaar inbreuk gemaakt op de privacy en de reputatie van de wederpartij, maar deze kan na afweging van de in aanmerking komende belangen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, niet onrechtmatig jegens hem worden geoordeeld. Vraag of doden van onderduiker verzetsdaad was. Zelf in openbaarheid getreden.


Categorieën: nocategory, Vrijheid van meningsuiting