Hof Arnhem 11 april 2012 (Leads), LJN BW3414 (ECLI:NL:GHARN:2012:BW3414)Hof Arnhem 11 april 2012 (Leads), ECLI:NL:GHARN:2012:BW3414, LJN BW3414


Belanghebbende’s dienstverrichting had tot doel het nodige te doen om ervoor te zorgen dat twee partijen (de consument en de aanbieder) een overeenkomst zouden sluiten. Belanghebbende heeft consumenten in de gelegenheid gesteld specifieke, voor het sluiten van een overeenkomst relevante, gegevens achter te laten op haar website. Door het verstrekken van ‘leads’ met die relevante gegevens van consumenten heeft belanghebbende de aanbieder gewezen op gelegenheden om overeenkomsten met die consumenten te sluiten. Na het ophalen van een ‘lead’, waarvoor de aanbieder aan de BV een vergoeding verschuldigd was, kon de aanbieder direct in contact treden met de betreffende consument ten einde met hem een overeenkomst te sluiten.


Gelet op HvJ 13 december 2001 (CSC Financial Services), ECLI:NL:GHARN:2012:BW3414, LJN AV5682 en HvJ 21 juni 2007 (Volker Ludwig), ECLI:NL:GHARN:2012:BW3414, LJN BA9554, dient de prestatie van belanghebbende, te weten het tegen vergoeding verstrekken van de ‘lead’, als bemiddeling inzake krediet als bedoeld in artikel 11, lid 1, aanhef en onderdeel j, van de Wet OB te worden aangemerkt.


Categorieën: Belastingrecht, Financiële dienstverlening, nocategory

Tags: , , , ,