Hof Arnhem 11 juli 2010 (incidentenregister financiële instellingen), LJN BN3303. (ECLI:NL:GHAMS:2009:BN3303)
Hof Arnhem 11 juli 2010 (incidentenregister financiële instellingen), LJN BN3303. (ECLI:NL:GHAMS:2009:BN3303)

Wet bescherming persoonsgegevens: Is het opnemen van gegevens van een persoon en ondernemingen in het incidentenregister financiële instellingen en het daaraan gekoppelde IVR (intern verwijzingsregister) en EVR (extern verwijzingsregister) in overeenstemming met de wet besherming persoonsgegevens.


Categorieën: nocategory