Hof Arnhem 15 september 2003 (acceptgiro-betaling), LJN AL7897. (ECLI:NL:GHARN:2003:AL7897)
Hof Arnhem 15 september 2003 (acceptgiro-betaling), LJN AL7897. (ECLI:NL:GHARN:2003:AL7897)

Van betaling in de artikel 67c AWR bedoelde zin is eerst sprake indien bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening van de ontvanger heeft plaatsgehad. Nu het bedrag – na verwerking door de bank – eerst op maandag 1 juli 2002 via bijschrijving bij de ontvanger is binnengekomen, is de betaling te laat geschied. De keuze van het middel van betaling is voor rekening en risico van degene die zich van dat middel bedient. Daaronder is begrepen de eventuele vertraging in het interbancaire betalingsverkeer. De omstandigheid dat zoals belanghebbende stelt een betaling via een acceptgiro, die door de Belastingdienst als de eenvoudigste manier van betalen wordt geadviseerd, nog (veel) langer duurt dan een betaling per bankgiro/internetopdracht brengt hierin geen verandering.


Categorie├źn: nocategory