Hof Arnhem 18 september 2012 (Dredging International vs Dredging International Gendringen), LJN BX9222 (ECLI:NL:GHARN:2012:BX9222)Hof Arnhem, 18 september 2012 (Dredging International vs Dredging International Gendringen), ECLI:NL:GHARN:2012:BX9222, LJN BX9222

De uitdrukking ‘intellectueel eigendom’ in het TRIPS-verdrag omvat de handelsnaam. Volgens art. 8 van dit verdrag zal de handelsnaam in alle landen der Unie, zonder verplichting tot depot of inschrijving, beschermd worden, onverschillig of hij al dan niet deel uitmaakt van een fabrieks- of handelsmerk. Een in België gevestigde vennootschap roept bescherming in van haar buitenlandse handelsnaam in Nederland. Daarvoor is niet nodig dat de buitenlandse vennootschap deze in Nederland heeft gevoerd, noch dat zij hier een afzetmarkt heeft. Voldoende is dat de naam hier enigszins bekend is (“een zekere mate van bekendheid” heeft bij het relevante publiek) en dat de kans op verwarring aanwezig is. Ook het gebruik van de handelsnaam in de domeinnaam leidt tot staking van het gebruik, nu de naam niet zuiver beschrijvend is.


Categorieën: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht, nocategory

Tags: , , , ,