Hof Arnhem 18 september 2012 (Iatrogene Nalatigheid), LJN BX9224 (ECLI:NL:GHARN:2012:BX9224)Hof Arnhem 18 september 2012 (Iatrogene Nalatigheid), ECLI:NL:GHARN:2012:BX9224, LJN BX9224

Gedaagde is patiënt en niet tevreden over geleverde diensten van de specialist. Hierover plaatst gedaagde berichten op het internet via haar website. In 2011 is door het hof Amsterdam reeds bevolen dat gedaagde deze website alsmede de betreffende passage moet verwijderen en verwijderd moet houden. Om aan dit vonnis te voldoen heeft gedaagde de inhoud van de website gewijzigd maar de domeinnaam aangehouden. Op deze domeinnaam is een verwijzing opgenomen naar een nieuwe domeinnaam waarop de eerder gepubliceerde beschuldigingen staan gepubliceerd. In deze zaak dient een afweging te worden gemaakt tussen het recht van vrijheid van meningsuiting en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, waaronder ook valt de eer en goede naam. Het hof oordeelt dat het belang van de specialist zwaarder weegt, en kent gewicht toe aan de lichtvaardige, ongefundeerde en ernstige beschuldigingen. De domeinnamen en de daarop opgenomen passages moeten van het internet worden verwijderd en verwijderd blijven.


Categorie├źn: Domeinnamenrecht, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Vrijheid van meningsuiting

Tags: , ,