Hof Arnhem 23 november 2004 (Betfair hoger beroep kort geding), LJN AR7476 (ECLI:NL:GHARN:2004:AR7476)
Hof Arnhem 23 november 2004 (Betfair hoger beroep kort geding), LJN AR7476 (ECLI:NL:GHARN:2004:AR7476)

Mèt Interwetten, Grün Weiss en Betfair is het hof van oordeel dat de instellingen die over een Wok-vergunning beschikken, (te) veel reclame maken, niet alleen door sponsor- en reclameactiviteiten in de media, maar ook door het telefonisch en op andere wijze benaderen van individuele personen. Als de Nederlandse autoriteiten zo veel reclame blijven toestaan, zou dit er op den duur toe kunnen leiden dat de thans geldende rechtvaardiging van de door de Wok veroorzaakte beperkingen niet langer zal gelden. Gelet op de inmiddels voorgenomen plannen tot verandering in de hoeveelheid reclame- en sponsoractiviteiten acht het hof dit op dit moment nog niet het geval.


Categorie├źn: IP-blokkade, nocategory