Hof Arnhem 29 maart 2010 (geen verkrachting via chat), LJN BL9510 (ECLI:NL:GHARN:2010:BL9510)Hof Arnhem 29 maart 2010 (geen verkrachting via chat), ECLI:NL:GHARN:2010:BL9510, LJN
**BL9510**

Het hof is van oordeel dat, gelet ook op het arrest van de Hoge Raad van 11 oktober 2005, NJ 2006, 614, anders dan in de appelmemorie van het openbaar ministerie is bepleit, geen sprake is van verkrachting of poging daartoe.
Verdachte heeft hooguit door middel van een chatgesprek, dus van afstand, aangever 2 tot een vorm van anale autopenetratie gebracht. Evenmin kan er sprake zijn van het plegen van ontucht door verdachte waarbij die ontucht mede heeft bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die aangever 2 door verdachte.


Categorie├źn: Chat, nocategory, Strafrecht, Zedendelicten

Tags: , , , ,