Hof Arnhem 8 februari 2010 (lenen.nl), LJN BL3531 (ECLI:NL:GHARN:2010:BL3531)Hof Arnhem 8 februari 2010 (lenen.nl), ECLI:NL:GHARN:2010:BL3531, LJN
**BL3531**

Verdachte wordt verweten dat hij heeft getracht, met het oogmerk zichzelf te bevoordelen, naam.nl te bewegen tot afgifte van een geldbedrag. Hiertoe heeft verdachte zich bij het invullen van een internetpagina ten behoeve van het aanvragen van een geldlening voorgedaan als zijn huisgenoot.
Om tot een bewezenverklaring van het aan verdachte ten laste gelegde te kunnen komen, moet – onder meer – worden vastgesteld dat is getracht "iemand" te bewegen tot afgifte van een geldbedrag. De steller van de tenlastelegging heeft gemeend dat die "iemand" in onderhavige zaak naam.nl is geweest.
Verdachte heeft naar het oordeel van het hof getracht bedrijf, (dit maal) handelend onder de naam naam.nl, te bewegen tot afgifte van een geldbedrag. Nu dit niet als zodanig is ten laste gelegd, zal het hof verdachte vrijspreken van het hem ten laste gelegde.


Categorie├źn: Identiteitsfraude, nocategory, Oplichting

Tags: , , , , ,