Hof Arnhem 8 november 2012 (Nazi-dolken), LJN BY2774 (ECLI:NL:GHARN:2012:BY2774)Hof Arnhem 8 november 2012 (Nazi-dolken), ECLI:NL:GHARN:2012:BY2774, LJN BY2774

Verdachte heeft aangevoerd dat hij voornemens is de dolken te verkopen aan medeverzamelaars van militaire curiosa en dat alle voorwerpen betreffende het Derde Rijk uitsluitend worden verkocht voor geschiedkundige-, studie- en/of verzameldoeleinden. De verkoop vindt plaats via zijn internetsite. Deze internetsite, waarop duidelijk wordt gemaakt dat militaria worden verkocht, dient door de bezoeker bewust gekozen te worden en bevat verschillende waarschuwingen vanwege zijn aanbod van militaria. De internetsite neemt duidelijk afstand van het nationaal-socialisme en het fascisme. De bezoeker moet bewust de sectie ‘wo2 Duitse militaria’ binnengaan. Op de website wordt vermeld dat ‘Duitse Derde Rijk’-voorwerpen uitsluitend worden verkocht voor geschiedkundige-, studie- en/of verzameldoeleinden, welke mededeling vergezeld gaat van een ‘stop fascisme’-teken.


Het hof is van oordeel dat de voorwerpen op zichzelf niet per definitie voorwerpen zijn waarin een uitlating als bedoeld in artikel 137e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht is vervat, maar in casu is dat wel het geval. Het hof kent daarbij gewicht toe aan de omstandigheid dat de symbolen en uitlatingen zijn aangebracht op geweldsvoorwerpen die bovendien replica’s zijn van dolken van het nazi-regime en daardoor een associatie oproepen met een racistisch en/of discriminatoir gedachtengoed. Nu de dolken door belanghebbende zijn ingevoerd met het oog op de verkoop aan willekeurige derden via het internet wordt voldaan aan de criteria van artikel 137e eerste lid WvSr. Daarmee is ongecontroleerde verkrijgbaarheid c.q. ongecontroleerd bezit van deze dolken in strijd met de wet. Dat zou anders kunnen zijn wanneer die verkrijgbaarheid wordt beperkt zoals in verband met het vormen van een collectie van historische wapens of een collectie van daarop gelijkende nabootsingen.


Categorieën: Discriminatie, haat opruiïng, nocategory, Uitingsdelicten

Tags: , , , , ,