Hof Arnhem-Leeuwarden 22 oktober 2013 (internetkosten gestolen mobiel), ECLI:NL:GHARL:2013:7947Hof Arnhem-Leeuwarden 22 oktober 2013 (internetkosten gestolen mobiel), ECLI:NL:GHARL:2013:7947


Voor zover voor internetrecht van belang. Op 20 september 2009 is de mobiele telefoon van gedaagde gestolen. Zij heeft hiervan op 25 september 2009 melding gedaan bij Vodafone. Voor de dagen tussen de diefstal en de melding is er voor ruim 4000 euro aan dataverkeer aan gedaagde in rekening gebracht. Volgens gedaagde zijn geen kosten verschuldigd voor internetverkeer (of kosten van voortijdige beëindiging), omdat het abonnement was beperkt tot telefonie en sms-verkeer (voice-only), zonder dat daarnaast sprake was van een data-abonnement voor mobiel internet. De reactie van eiser hierop luidt dat de telefoon ook geschikt is voor het gebruik van het internet en dat voor niet afgekochte extra diensten of voor diensten die uitkomen boven de overeengekomen bundel aanvullende kosten volgens de overeengekomen tarievenlijsten in rekening worden gebracht, zoals uit de verzonden facturen ook blijkt. Voor de extra diensten, zoals het gebruik van internet, geldt niet een vooraf overeengekomen prijs, maar een gebruiksprijs, aldus eiser. De gebruiker kan de tarieven voor deze diensten via internet of in telefoonwinkels inzien of downloaden.


Hof: Het enkele feit dat het technisch mogelijk is om met de bewuste telefoon gebruik te maken van het internet, is als onderbouwing onvoldoende, omdat de gebruiker daar niet zonder meer op bedacht hoeft te zijn. Evenmin volstaat dat een beroep wordt gedaan op het feit dat de door Vodafone in dat verband gehanteerde tarieven vrij toegankelijk zijn door raadpleging van internet of een bezoek aan een telefoonwinkel. Als dat al zo is, dan kan dit er immers niet aan afdoen dat van eiser enige onderbouwing kan worden verlangd van haar stelling dat partijen daadwerkelijk zijn overeengekomen dat (nu de gebruikte telefoon geschikt is voor internetgebruik) voor het gebruik van het internet een afzonderlijk tarief geldt.


Categorie├źn: Mobiel internet, nocategory

Tags: , , , ,